Nasza placówka mieści się na parterze budynku po byłym Ognisku Pracy Pozaszkolnej,

ulica Tomaszowska 5.

Żłobek Samorządowy powstał w 2016roku z inicjatywy Mariusza Dziuby,

burmistrza Nowego Miasta nad Pilicą i radnych. jest odpowiedzią na apele rodziców,

którzy borykali się z zapewnieniem opieki swoim pociechom.

w 2019 roku zostały przyznane dodatkowe środki w ramach programu Maluch+,

dzięki czemu została zwiększona liczba miejsc w Placówce,

wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw, zamontowano również bocianie gniazdo,

a także kolorowe folie ochronne w oknach, zakupiono lampę do dezynfekcji pomieszczeń.

Sale zostały doposażone w wiele atrakcyjnhych zabawek i pomocy edukacyjnych.

W maju 2020 roku w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych i ich rodziców, został zamontowany monitornig, a w lipcu przy wejściu stanęła gablota informacyjna.

Żłobek jest małym, kameralnym miejscem przygotowanym na pobyt dzieci w wieku od 1roku do 3lat.

Naszym głównym zadaniem jest troskliwa opieka, stwarzanie przyjaznych warunków do rozwoju emocjonalnego i społecznego.

W ciągu dnia łączymy przyjemną, domową atmosferę wraz z edukacją i rozwojem społecznym dzieci. Codziennie czytamy, śpiewamy, tańczymy, ćwiczymy nasze buzie i języki. Oczywiście, jeśli pogoda pozwala wychodzimy na spacery :)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

NOWE MIASTO NAD PILICĄ

UL. TOMASZOWSKA 5

TELEFON  : 48 6741610

NUMER TELEFONU DYREKTOR : 504 466 209