DYREKTOR

ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO

w Nowym Mieście nad Pilicą

ul. Tomaszowska 5

ogłasza nabór dzieci w wieku od 1 do 3 lat

na rok szkolny 2019/2020

 

Dokumenty zgłoszeniowe dziecka dostępne są w Żłobku Samorządowym,

ul. Tomaszowska 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

w terminie 11 marca 2019 - 05 kwietnia 2019.

 

Dzieci aktualnie korzystające ze Żłobka nie biorą udziału w rekrutacji.

Kontynuują pobyt na podstawie „Kwestionariusza zgłoszenia dziecka –

kontynuacja”. Dokumenty dla obecnych żłobkowiczów dostępne będą

w terminie od 01 do 08 marca. 2019.

 

KWESTIONARIUSZE należy pobrać, wypełnić i przekazać zgodnie z wyznaczonym

terminem. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Placówce,

pod numerem telefonu: 48/674 – 16- 10 lub na stronie internetowej

www.zlobeksamorz.nazwa.pl

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji06.05.2019

Podpisanie umów - 07.05. - 07.06.2019

 

Zapewniamy:

- doskonałą opiekę przez wykwalifikowaną kadrę,

- ciepłą, rodzinną atmosferę dającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa,

- atrakcyjne, kolorowe, przestronne i estetyczne sale wyposażone

w zabawki oraz sprzęt dostosowany do potrzeb najmłodszych,

- wiele atrakcyjnych zajęć, aktywności ruchowych, muzycznych i rytmicznych

mających na celu wszechstronny rozwój dzieci, kształtowanie postaw społecznych,

naukę samodzielności, a przede wszystkim radosne spędzanie czasu w naszej

placówce.

 

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

ul.Tomaszowska 5

48 6741 610

504 467 109

504 466 209